معرفی مد پایدار

مد پایدار ( که به عنوان مد اکو نیز شناخته می شود) حرکت و فرآیندی است برای ایجاد تغییر در محصولات و سیستم مد به سمت یکپارچگی زیست محیطی و عدالت اجتماعی بیشتر. بسیاری از افراد مد پایدار ر و مد مبتنی اخلاق‌گرا را باهم اشتباه می‌گیرند درسته که هر ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن، ۱۴۰۰