بازیافت لباس های قدیمی

بازیافت لباس درواقع بازیافت لباس بخشی از فرآیند بازیافت پارچه است که شامل بازیابی لباس‌ها و کفش‌های قدیمی و مرتب‌سازی و پردازش آنها می‌شود. محصولات نهایی بازیافت به لباس‌های مناسب برای استفاده مجدد تبدیل می‌شوند.باور بسیاری از افراد نسبت به حوزه بازیافت، برگرداندن شیشه و پلاستیک به چرخه تولید است. ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان، ۱۴۰۰