اوریگامی در طراحی لباس

اوریگامی هنر تا کردن کاغذ است و ریشه در کشور ژاپن دارد. واژۀ اوریگامی از دو بخش «Ori» به معنای «تا کردن» و «Kami» به معنای «کاغذ» تشکیل شده است. در دوره مدرن، تکنیک اوریگامی در صنایع مختلفی، از جمله مد و پوشاک به کار گرفته شده است. اوریگامی اغلب با ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۳ دی، ۱۴۰۰