اصطلاحات مورد استفاده در زمینه بازار پوشاک

سطح قابل قبول کیفیت (AQL) برای نشان دادن سطح کیفیت در صنعت نساجی و پوشاک از این اصطلاح استفاده میشود که به منظور بیان درصدی از میانگین اقلام معیوب است. صنعت پوشاک فولی فشن (Fully Fashioned Garments Industry) به صنعتی که در آن بافتنی ها از طریق کامبوا یا نخ ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۱ دی، ۱۴۰۰

کلمات و اصطلاحات رایج مد و فشن

اصطلاحات مشترک در طراحی لباس، مد و فشن و حتی خیاطی: اسلاپر (Sloper) به الگوی اولیه که بر اساس اندازه های فرد ساخته می شود و هیچ گونه مدل سازی ای بر روی آن انجام نشده است. لباس های اسلیپ آن (Slip on clothes) لباس هایی که بدون دکمه یا ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان، ۱۴۰۰