پوشاک سنتی زنان کرد

کفش: از تیماج الوان یا چرم خام با طرحی ساده / پنجه ای اندک برگشته/ روی کفش با نخ های رنگین ابریشمی رودوزی شده شلوار: دارای دوساق و یک میان ساق پهن چهارگوش/ کمر و دمپای ساق لیفه ای و بوسیله بند در مچ جمع می شود / از کمر ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۶ تیر، ۱۴۰۳

لباس قوم کرد

پوشاک مردان و زنان کرد شامل تن‌پوش، سرپوش و پای‌افزار است. ساخت و کاربرد هریک از این اجزاء، بسته به فصل، نوع کار و معیشت و مراسم و جشن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. هرچند پوشاک نواحی مختلف کردستان مانند اورامان، کرمانشاه، مکریان، بابان، گروس، مایان، سنندج، ایلام و… متفاوت است، ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان، ۱۴۰۱