پوشاک سنتی زنان کرد کرمانشاه

سربند: سرپوش ها همواره سر آدمی را که سرچشمه ی نیروی خرد و فرمانروای تن است پوشانده و از گزند دور می نماید . قدمت سربند به دوران های بسیار قبل باز می گردد . سربند در این منطقه از چند دستمال بزرگ‌ کلاغی ریشه دار تشکیل شده است . ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۷ تیر، ۱۴۰۳