کد پوششی شماره ۲:

کراوات مشکی در مقاله ی قبل به کد های پوششی در مراسمات مختلف اشاره کردیم . گفتیم که بعضی مراسم ها کد های پوششی خاصی دارند و بر اساس درجه ی رسمی بودن موارد خاصی در پوشش باید رعایت شود . در مقاله قبل به کد پوششی کراوات سفید اشاره ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور، ۱۴۰۲

کد لباس

کد لباس: (وایت تای کراوات سفید) در دنیای مد قوانین پوششی زیادی وجود دارد . این که چه لباسی را با چه لباسی ست کنیم یا از چه رنگ هایی در کنار هماستفاده کنیم همه بخش کوچکی از قوانینی هستند که در دنیای مد تعریف شده اند تا افراد چشم ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور، ۱۴۰۲