معرفی ۶ پادکست برتر در صنعت فشن

۱. پادکست Dressed The History Of Fashion ۲. پادکست In Vogue: The 1990s ۳. The Cutting Room Floor ۴. پادکست The Business Of Fashion Podcast ۵. پادکست Fashion No Filter ۶. پادکست GUCCI Podcast

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور، ۱۴۰۰