معرفی نرم افزارهای طراحی لباس (قسمت دوم)

1_ نرم افزار لکترا (lectra) این نرم افزار استاندارد طراحی در صنعت پارچه است با این برنامه ایجاد, بررسی, صنعتی کردن و طبقه بندی الگوها سریعتر, با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر انجام می پذیرد. این نرم افزار روش هایی را ارایه و انها راروی پارچه هایی با رنگ ساده ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر، ۱۴۰۰