طراحی کفش توسط هوش مصنوعی

اوایل سال ۲۰۲۳ هنرمندی ناشناس با نام STR4NGETHINGشروع به طراحی آثاری با هوش مصنوعی کرد . ما در این کالکشن پیش رو میتوانیم آثاری که به نوعی تفکرات دوره رنسانس را در بطن لباس‌های خیابانی و کفش های کتانی و … به نمایش گذاشته شده را مشاهده کنیم. او در این ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت، ۱۴۰۲

طراحی لباس با الهام از معماری های جهان

می توان گفت پیوند بین معماری و مد هرگز قوی تر از امروز نبوده است. از آنجا که معماری و طراحی لباس بازتاب هویت و فرهنگ جمعیت است، مطمئناً سطح توسعه می تواند بر مفاهیم و امکانات طراحی تأثیر بگذارد.این دو رشته ارتباط جدی دارند و همین امر باعث می شود طراحان و معماران ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر، ۱۴۰۰