عصر ویکتوریایی

سبک ویکتوریایی با سلطنت ملکه ویکتوریا در سال 1837 آغاز و پس از مرگ او در سال 1901 پایان یافت.دوران ویکتوریایی یکی از دقیق ترین جلوه ها ی کلاس،دارایی و زیبایی هم برای زنان و هم برای مردان به شمار میرود.در این دوران علی رغم موج فمنیستی که به وجود ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۶ مهر، ۱۳۹۹